Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Ofte stillede spørgsmål

Generelle spørgsmål

Nej. Alle nuværende Accu-Chek teststrimler er uafhængig af maltose (MIC = Maltose Independant Chemistry).

Der er kun 3 andre stoffer i blodet (galactose, xylose og lipider), der kan påvirke Accu-Chek Aviva-teststrimler. Ingen andre førende systemer påvirkes af så få stoffer. Patienter, der tager en xylosetoleranceprøve (D-xylose-absorption), bør ikke bruge Accu-Chek Aviva Nano-apparater til at måle deres blodsukker 24 timer efter testen og bør tale med lægen om andre muligheder for måling.

Ja. Gå ind på indstillingsfunktionen og sluk for bipperen.

Ja, du kan tilføje blod til teststrimlen inden for 5 sekunder efter at have tilført den første dråbe.

Store lande som USA og Rusland har flere tidszoner. Herudover er der forskel på de forskellige landes sommer- og vintertid. Det betyder, at fabrikanten ikke i stand til at sætte den rigtige tid for alle lande. Du kan selv indstille tid og dato på apparatet på følgende vis: Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.

Roche Diagnostics beholder kodechippen af 4 årsager:

 1. Den giver dig mulighed for at opdatere fx hurtigere måletider og mindre prøvestørrelser, uden at du behøver at købe et nyt blodsukkerapparat.
 2. Chippen er let at anvende. I modsætning til nogle systemer, som kræver, at du ruller igennem forskellige tal for at indkode apparatet manuelt, klikker kodechippen til Accu-Chek Aviva Nano på plads uden vanskeligheder.

Så snart der er tilstrækkeligt med blod på strimlen, opdager systemet det automatisk og begynder målingen, selv om man stadig kan se gult i vinduet. Den eneste gang, du behøver at tilføre mere blod, er når bloddråbesymbolet bliver ved med at blinke på displayet.

Tryk på ON/OFF-knappen, indtil strimmelsymbolet blinker.

Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.

Du kan overføre gemte resultater til en computer ved at rette det infrarøde vindue (IR) på toppen af apparatet mod IR-vinduet på Accu-Chek SmartPix-læseren, som kan rekvireres hos din diabetesgrossist.  De 2 vinduer skal være 3-10 cm fra hinanden. Yderligere vejledning medfølger i SmartPix-startsættet.

Du kan oprette op til fire 4 testpåmindelser om dagen med et interval på 15 minutter. Ved de indstillede påmindelsestider vil der lyde en række bip hvert andet minut op til 3 gange per påmindelse. Der vil ikke lyde noget bip, hvis apparatet er tændt, eller hvis du udfører en måling 30 minutter eller derunder før den opsatte påmindelse. Hvis du tænder for blodsukkerapparatet, mens påmindelsen lyder, vil bippene ophøre.

Accu-Chek Aviva Nano kontrollerer forskellige potentielle sikkerhedsinstallationer ved at kombinere styrken af teknologierne i testsystemet (blodsukkerapparatet), kodechippen og teststrimlerne med guldelektroder for at udføre grundige sikkerhedstjek af de forskellige kontrolmekanismer. Teknologierne er de samme som i Accu-Chek Aviva.

Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatterierne fjernes. Du kan fjerne batterierne fra blodsukkerapparatet i op til 72 timer og stadig bevare tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato. Det indbyggedebatteri vil automatisk blive genopladet. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 72 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt inden de 72 timer.

Teststrimlerne anvender glukosedehydrogenasekemi, som skal forhindre ilt i at påvirke måleresultaterne.

Accu-Chek Aviva Nano bruger et elektrokemisk testprincip i stedet for de fotometriske principper, der bruges i Accu-Chek Mobile
Elektrokemiske biosensorer som fx i Accu-Chek Aviva Nano har større følsomhed og øget præcision.
I et elektrokemisk testprincip reagerer glukose-dehydrogenase enzymatisk med glukose i en prøve. Det betyder, at en elektron bliver frigivet, som reagerer med mediatoren (et andet biologisk aktivt stof). Den ændrede mediator omdannes derefter elektrokemisk til sin oprindelige tilstand på grund af spændingen mellem elektroderne. Det resulterer i en lille elektrisk strøm, som systemet registrerer.

Accu-Chek Aviva Nano kan tage blodprøver fra 5 alternative steder (med den såkaldte Alternate Site Testing-hætte eller AST-hætte): underarm, håndflade, overarm, lår eller læg.

E1 indikerer, at der er problemer med teststrimlerne, som af forskellige årsager kan være blevet kompromitteret af luftfugtighed eller ikke længere fungerer optimalt til måling grundet udløbsdato. En hyppig årsag til E1 er, at teststrimlerne er blevet opbevaret uden for den lufttætte beholder, eller at beholderen med teststrimler opbevares i et fugtigt rum som badeværelse eller køkken. Oplever du E1 med friske teststrimler, der opbevares korrekt, bedes du kontakte Accu-Chek® kundeservice på tlf. 36 39 99 54.

E9 indikerer, at apparatets batteristand er lav. Hvis du oplever denne fejl med friske batterier af den rette type (CR2032, 3V), kan det hjælpe at nulstille reservoiret. Dette gøres ved at fjerne batteriskuffen, trykke fem gange på hver pileknap og derefter isætte batterierne og tænde apparatet som normalt. Apparatet vil nu bede om en ny indstilling af tid og dato. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle. En nulstilling af reservoiret har ingen indflydelse på de gemte blodsukkermåleresultater. Oplever du fortsat E9 efter nulstilling af apparatet, bedes du kontakte Accu-Chek® kundeservice på tlf. 36 39 99 54.

Ja. Selv om Accu-Chek Aviva Nano systemet følger samme høje standard for klinisk præcision som andre Accu-Chek systemer, findes der ikke noget blodsukker­kontrolsystem, der er 100 % præcist.
Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatteriet fjernes. Du kan lade batteriet være ude af blodsukkerapparatet i op til 10 timer og stadig bevare den korrekte tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato, næste gang du tænder for det. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle.
Når du skifter hovedbatteriet, vil det indbyggede batteri automatisk genoplade. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 24 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt umiddelbart inden, at det indbyggede batteri blev brugt op.

Ja. Accu-Chek Aviva Nano er godkendt til at måle blodprøver fra kapillærer, vener, arterier og nyfødte.

Ja, de 500 nyeste blodsukkermålinger vil altid være tilgængelige i hukommelsen og kan tilgås ved knaptryk. Ønsker du at behandle dine data med pc, kan du henvende dig til din diabetesgrossist og forhøre dig om Accu-Chek SmartPix, der er en infrarød læser til dataoverførsel. Bemærk, at denne løsning ikke er kompatibel med alle computertyper og styresystemer.


Accu-Chek Aviva Nano

Produktbeskrivelse

For daglige, nøjagtige blodsukkermålinger.

 

Accu-Chek® Aviva Nano er til dig, der vil have et lille og diskret blodsukkerapparat.

 • Påmindelse efter måltid. Minder efter ønske brugeren om at måle 1 til 2 timer efter at have markeret et resultat før måltid med en påmindelse.
 • 7, 14, 30 og 90 dages gennemsnit.
 • I stand til at læse blod fra et alternativt måleområde (AST). Brugeren har mulighed for at måle i underarmen, håndfladen, overarmen, låret og læggen i tillæg til fingerspidserne. En AST-hætte kan bestilles hos Accu-Chek kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
Brugsanvisninger

Display

LCD med automatisk baggrundsbelysning

Prøvemængde

0.6 µl

Måletid

Ca. 5 sekunder

Dimensioner

43 x 69 x 20 mm (l x b x h)

Vægt

Ca. 40 g med batterier

Egenskaber
 • Påmindelse efter måltid. Minder efter ønske brugeren om at måle 1 til 2 timer efter at have markeret et resultat før måltid med en påmindelse.
 • 7, 14, 30 og 90 dages gennemsnit.
 • Ingen indstilling nødvendig. Du behøver ikke foretage nogle indstillinger, før du bruger apparatet, og da apparatet ikke skal kodeer det klar til brugdirekte fra æske

 

Accu-Chek FastClix-fingerprikker

 • Enkel. Lad og stik med 1 klik
 • Praktisk. Tromle med 6 lancetter, Nemt og hurtigt at skifte lancet. Ingen løse lancetter at se eller røre
 • Blid. Clixmotion-teknologi og 11 individuelle stikdybder. Penetrering ved høj hastighed og aktiv tilbagetrækning af nålen. Guidet lancetbevægelse forhindrer vibration og unødvendige skader i huden
 • Hygiejnisk og sikker. Brugte tromler kan ikke bruges igen

 

Læs mere om den unikke Accu-Chek FastClix her!

 

Specifikationer
Display:

LCD med automatisk baggrundsbelysning

Automatisk:

90 sekunder

 • Tænder automatisk, når strimlen sættes i
 • Slukker automatisk efter 2 minutter, hvis blodsukkerapparatet ikke bruges
Strømforsyning:

(2) 3 V lithiumbatterier (CR2032)

Batteriets levetid:

Ca. 1000 tests

Systemets driftstemperatur:

6 oC – 44 oC

Blodsukkerapparatets opbevaringsbetingelser:

-25 oC til 70 oC

Relativ luftfugtighed:

10 % - 90 %

Højdeforhold:

0 til 3.094 meter

Detektion af for lidt blod:

Ja

Hukommelseskapacitet:

500 resultater med tid og dato

Dimensioner:

43 x 69 x 20 mm (l x b x h)

Vægt:

Ca. 40 g med batterier

Dataoverførsel:

Infrarødt (IR) vindue

Testprincip:

Elektrokemisk

Testgennemsnit:

7, 14, 30 og 90 dage med før- og eftermåltidsgennemsnit

Andre egenskaber:

Hypoindikator, før- og eftermåltidsmarkører, 4 indstillelige testpåmindelser, generel markør, eftermåltidspåmindelse

Kalibrering:

Aktiveringschip

Strimmelstabilitet:

18 måneder efter produktionsdato: Teststrimler er som minimum anvendelige indtil udløbsdatoen printet på teststrimmelbeholderen, selv når den er åbnet (teststrimmelbeholderen skal lukkes tæt efter hver gang, man tager en teststrimmel)

Hvordan bruger du den?
Accu-Chek Aviva Nano blodsukkerapparatet er enkelt at bruge og leverer pålidelige og præcise testresultater i 3 trin:
 1. Indsæt din strimmel i apparatet - det tænder automatisk
 1. Der er kun behov for en lille dråbe blod! Påfør på det gule område.
 1. Efter ca. 5 sekunder vil dit testresultat kunne ses på skærmen.
Efter en vellykket måling slukker apparatet selv 5 sekunder efter, at teststrimlen er blevet fjernet.

 

Tilbehør:

 • Accu-Chek SmartPix II (OBS! medfølger ikke i startsættet)
 • Accu-Chek FastClix-fingerprikker
 • Gennemsigtig AST-hætte (OBS! medfølger ikke i startsættet)
 • Etui
 • Batterier
 • Brugervejledning
 • 10 x Accu-Chek Aviva-teststrimler
 • 1 x 6 Accu-Chek FastClix-lancetter i tromleform