Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

FAQ-oversigt

Nej. Alle nuværende Accu-Chek teststrimler er uafhængig af maltose (MIC = Maltose Independant Chemistry).
Ja. Gå ind på indstillingsfunktionen, og sluk for bipperen.
Ja. Du kan tilføre mere blod til teststrimlen inden for 5 sekunder efter at have tilført den første bloddråbe.
Så snart der er tilstrækkeligt med blod på strimlen, opdager systemet det automatisk, selv om vinduet lyser gult. Du skal kun tilføre mere blod, når bloddråbesymbolet bliver ved med at blinke på displayet.
Hvis den oprindelige blodprøve, der blev brugt på teststrimmelvinduet ikke er tilstrækkelig, vil bloddråbesymbolet blive ved med at blinke på blodsukkerapparatet. Hvis ikke der tilføres tilstrækkeligt blod inden for 5 sekunder, vil blodsukkerapparatet vise fejl.
Tryk på ON/OFF-knappen, indtil strimmelsymbolet blinker.
Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, skal du trykke på ON/OFF-knappen i ca. 4 sekunder, indtil ”Set” og klokkeslættet blinker på displayet.
Du kan oprette op til fire 4 testpåmindelser om dagen med et interval på 15 minutter. Ved de indstillede påmindelsestider vil der lyde en række bip hvert andet minut op til 3 gange per påmindelse. Der vil ikke lyde noget bip, hvis apparatet er tændt, eller hvis du udfører en måling 30 minutter eller derunder før den opsatte påmindelse. Hvis du tænder for blodsukkerapparatet, mens påmindelsen lyder, vil bippene ophøre.
Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatteriet fjernes. Du kan fjerne batteriet fra blodsukkerapparatet i 72 timer og stadig bevare tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato. Det indbyggede batteri vil automatisk blive genopladet. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 72 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt inden de 72 timer.
Udløbsdatoen er 18 måneder fra fremstillingsdatoen.
Systemet virker på de 5 primære AST-områder: underarm, håndflade, overarm, lår og læg.
E1 indikerer, at der er problemer med teststrimlerne, som af forskellige årsager kan være blevet kompromitteret af luftfugtighed eller ikke længere fungerer optimalt til måling grundet udløbsdato. En hyppig årsag til E1 er, at teststrimlerne er blevet opbevaret uden for den lufttætte beholder, eller at beholderen med teststrimler opbevares i et fugtigt rum som badeværelse eller køkken. Oplever du E1 med friske teststrimler, der opbevares korrekt, bedes du kontakte Accu-Chek kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
E9 indikerer, at apparatets batteristand er lav. Hvis du oplever denne fejl med friske batterier af den rette type (CR2032, 3V), kan det hjælpe at nulstille reservoiret. Dette gøres ved at fjerne batteriet, trykke fem gange på hver pileknap og derefter isætte batteriet og tænde apparatet som normalt. Apparatet vil nu bede om en ny indstilling af tid og dato. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle. En nulstilling af reservoiret har ingen indflydelse på de gemte blodsukkermåleresultater. Oplever du fortsat E9 efter nulstilling af apparatet, bedes du kontakte Accu-Chek kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
Ja, de 500 nyeste blodsukkermålinger vil altid være tilgængelige i hukommelsen og kan tilgås ved knaptryk. Ønsker du at behandle dine data med pc, kan du henvende dig til din diabetesgrossist og forhøre dig om Accu-Chek SmartPix, der er en infrarød læser til dataoverførsel. Bemærk, at denne løsning ikke er kompatibel med alle computertyper og styresystemer.