Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Du har frit valg til de hjælpemidler, du har behov for

Du har frit valg til de hjælpemidler, du har behov for

Når du er glad for dine diabeteshjælpemidler, og de er enkle at bruge i hverdagen, giver det dig tryghed og hjælper dig til en god balance med din diabetes. Du kan desværre opleve, at de ønskede hjælpemidler ikke kan fås i din kommune. Det kan der være mange grunde til, som oftest er de økonomiske.

Hvis du ønsker at bruge et andet diabeteshjælpemiddel, end det din kommune tilbyder, så giver serviceloven dig ret til frit valg af leverandør og/eller produkt. Du skal være opmærksom på, at hvis det produkt, du ønsker at anvende, er dyrere end det, kommunen tilbyder, så kan der eventuelt blive tale om egenbetaling til at dække differencen.

Sådan gør du trin-for-trin

Hvis du vælger et Accu-Chek-diabeteshjælpemiddel, som ikke indgår i din kommunes udvalg, kan du følge denne vejledning:

 

Overførsel af bevilling:

  1. Kontakt din kommune for at få oplyst, hvor stort kommunens tilskud er til køb af de ønskede produkter (eksklusive moms) – husk, at du som borger har krav på at få denne oplysning.
  2. Kontakt Accu-Chek bevillingsservice på mail dk.diabetes@roche.com, og oplys din kommunes tilskud samt navnet på det pågældende Accu-Chek produkt samt teststrimler eller lancetter.
  3. Du modtager herefter pr. mail et tilbud på den egenbetaling, du eventuelt skal betale.
  4. Når du har godkendt aftalen med Accu-Chek og besluttet dig for, at du vil have Accu-Chek produktet, så meddeler du din kommune, at de skal sende din bevilling til Accu-Chek/Roche Diabetes Care – husk, at du har krav på at få din bevilling flyttet.
  5. Når vi har modtaget bevillingen fra din kommune, modtager du en velkomstmail fra os med login og password til bestilling på Accu-Chek websitet.

Bestillinger:

  1. Du skal herefter bestille teststrimler og lancetter på Accu-Cheks website.
  2. Husk at bestille i god tid, så du ikke kommer til at mangle for eksempel teststrimler.

Leveringstid:

Du skal forvente, at der går mellem to til fire arbejdsdage, fra vi modtager din bestilling, til du modtager pakken på din adresse.

Betaling:

Hvis din kommune dækker hele beløbet for Accu-Chek produkterne, skal du ikke foretage dig yderligere, idet Accu-Chek afregner direkte med din kommune.

Hvis der er eventuel egenbetaling, vil den blive opkrævet automatisk fra os, når du bestiller dine varer. Du vil altid blive oplyst om en eventuel egenbetaling, inden du godkender at få flyttet din bevilling til Accu-Chek/Roche Diabetes Care.

Kundeservice:

Vi håber, denne side har været dig behjælpelig.

Du er altid velkommen til at kontakte Accu-Chek Kundeservice, hvis du oplever udfordringer ved flytning af din bevilling af diabeteshjælpemidler eller har andre spørgsmål:

Telefon: 8082 8471

E-mail: dk.accuchek@roche.com 

Vil du have mere information om frit valg, så læs videre herunder

 

Vælg selv dine diabetes-hjælpemidler

Din kommune vælger de leverandører og produkter, den som standard vil tilbyde dig.

Du er imidlertid ikke begrænset til at vælge blandt produkterne i kommunens sortiment af hjælpemidler.

Serviceloven giver dig ret til selv at vurdere, om kommunens produkter lever op til dine forventninger og behov. Og til at vælge det diabetesudstyr, der fungerer bedst for dig til din daglige selvbehandling af din diabetes.

Denne side er vores guide til dig, som har en holdning til og præference for diabetes-hjælpeudstyr, der ikke indgår i din kommunes sortiment.

Kommunens valg

Pris indgår forståeligt nok som et parameter i kommunernes valg af hjælpemidler.

Men de pågældende kommuners fokusering på det prisbilligste udstyr – ”hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel” (Serviceloven paragraf 112) – betyder samtidig, at mange patienters foretrukne diabetesudstyr forsvinder fra disse kommuners standardsortiment.

Med udviklingen og produktionen af vores diabetesudstyr i Europa betyder det eksempelvis, at Accu-Chek produkter forsvinder fra disse kommuners standardtilbud til fordel for udstyr, der er produceret i andre verdensdele med lavere omkostninger.

Diabetikerne i disse kommuner bliver dermed alene af økonomiske årsager pålagt at skifte fra et for dem velfungerende behandlingsudstyr.

Pålægget om at skifte sker derfor hverken af behandlingsmæssige årsager eller på grund af det nye udstyrs kvalitet.

Serviceloven

Erfaringerne viser, at de bedste behandlingsresultater opnås hos de diabetikere, som er erfarne og trygge ved det diabetesudstyr, de benytter i deres daglige selvbehandling.

Heldigvis giver Serviceloven dig mulighed for selv at vælge både den leverandør og det produkt, der bedst opfylder dine behov for den vigtige selvbehandling af din diabetes.

Uanset om dit foretrukne produkt indgår i din kommunes sortiment eller ej, giver Serviceloven dig ret til at vælge frit blandt de produkter, der er godkendt til det danske marked.

Kommunens krav

Nogle kommuner tilbyder, at du kan beholde dit nuværende eller foretrukne diabetesudstyr gratis.

Andre kommuner fastholder, at den udelukkende vil betale dig et tilskud svarende til kommunens pris for det udstyr, den tilbyder dig, og at du gennem egenbetaling skal afregne differencen til kommunens leverandør, typisk en grossistvirksomhed.

Udgangspunktet for det frie valg består i, at det udstyr, du foretrækker, som minimum skal dække dine objektive, behandlingsmæssige behov.

Hvis du – uanset om kommunen dækker udgiften eller kræver egenbetaling for differencen – fastholder din ret til at vælge et produkt, der ikke indgår i kommunens tilbud, vil din kommune kræve, at du begrunder, hvorfor dit foretrukne produkt præcis opfylder dine behandlingsmæssige krav, behov og udfordringer.

Du kan supplere din begrundelse med subjektive forhold som eksempelvis praktisk anvendelse i løbet af dagen, hvordan udstyret motiverer dig til at fastholde den nødvendige disciplin, som den påkrævede selvbehandling af din sygdom kræver af dig, samt din erfaring med og tillid til produktet.


Egenbetaling af prisdifference:

Som bruger er det naturligvis interessant at vide, hvorvidt din kommune dækker prisforskellen, og hvis det ikke er tilfældet, hvad du selv skal betale.

Kommunerne er ikke forpligtet til at oplyse os som virksomhed om enhedsprisen for den pågældende kommunes standard-diabetesudstyr.

Vi kan derfor ikke beregne omkostningen ved eventuel egenbetaling for dig her på siden.

Du har imidlertid som borger krav på at modtage denne oplysning af din kommune.


Dit valg:

Hvis du er bruger af et Accu-Chek produkt, som udgår af din kommunes standardsortiment, men som du gerne vil fortsætte med, kan du følge ovenstående trin-for-trin-guide for at fastholde dette hjælpemiddel.

Det samme gælder, hvis du har mod på at prøve et nyt Accu-Chek produkt. Vi har i øjeblikket følgende blodsukkermålere godkendt på det danske marked: Accu-Chek Guide og Accu-Chek Mobile, samt Accu-Chek Aviva og Accu-Chek Aviva Nano (de to sidste produkter er udgået, dog fås teststrimler til disse stadig).

Du kan finde yderligere oplysninger om dem her på siden.