Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek LinkAssist

Produktbeskrivelse

Accu-Chek® LinkAssist er en automatisk indføringsanordning til Accu-Chek FlexLink infusionssæt, der gør det let, hurtigt og stort set smertefrit at sætte kanylen ind. Accu-Chek LinkAssist er derfor god for personer, som bekymrer sig for korrekt placering af infusionssættet, og for personer med reduceret bevægelighed og syn.

Desuden gør Accu-Chek LinkAssist det muligt at placere infusionssættet på steder, der ellers er svære at nå. Den hurtige, præcise og nærmest smertefri indføring med Accu-Chek LinkAssist er også værdsat af personer, som føler, der er ubehageligt at sætte en nål i egen hud.

Brugsanvisninger

Indføringsvinkel

Vinkelret, 90° indføring

Bredde

78.6 mm

Dybde

27.5 mm

Egenskaber
 • Én udløserknap giver en enkelt og tryg aktivering med en finger
 • Designet giver god oversigt over indstiksstedet, når kanylen skal indsættes
 • Automatisk sikkerhedslås forebygger utilsigtet aktivering af indføringsanordningen
 • Nem og enkel at bruge – giver nærmest en smertefri indføring
 • Ergonomisk design for en enkel håndtering og nem at holde
Specifikationer
Højde (spændt):

64.1 mm

Højde (klar for indføring):

89.5 mm

Vidde:

78.6 mm

Dybde:

27.5 mm

Kompatibelt infusionssæt:

Accu-Chek FlexLink med blå holderkappe

Indføringsvinkel:

Vinkelret, 90° indføring

Pakning:

1 stk Accu-Chek LinkAssist per boks

Hvordan bruger du den?
 1. Vask hænderne.
 2. Vælg et sted, som ikke er i nærheden af arvæv, navlen og nyligt brugte indstikssteder. Desinficér evt. indstiksstedet ifølge aftale med dit diabetesteam. Lad indstiksstedet tørre, før du indfører Accu-Chek FlexLink.
 3. Åbn pakningen, og tag infusionssættet ud.
 4. Tryk tilspændingselementet (gråt) ned mod den blå sokkel. LinkAssist’en er nu spændt, og sikkerhedslåsen er automatisk slået til, så kanylehuset kan indsættes sikkert.
 5. Tag fat om beskyttelseshætten på indføringsnålen, og pres den blå holder på kanylehuset op i LinkAssist’en, indtil du kan mærke, at den låser på plads.
 6. Sørg for at sætte infusionssættet korrekt. Den stiplede perforation på den selvklæbende bagside indikerer, hvor slangen skal kobles til.
 7. Fjern forsigtigt den gennemsigtige beskyttelseshætte fra indføringsnålen ved at dreje og trække den af samtidig. Undgå herefter at røre ved kanylen, da den er steril. Fjern den selvklæbende bagside af plasteret.
 8. Hold tilspændingselementet (gråt) i én hånd, og træk med den anden hånd soklen så langt ud som muligt, til der høres et klik.
 9. Hold på tilspændingselementet (gråt), og sæt LinkAssist’en på det klargjorte indstikssted. Skub sikkerhedslåsen til venstre for at afsikre den. Tryk på udløserknappen, og skyd kanylen ind.
 10. Glat forsigtigt det selvklæbende plaster ud på huden, og kør fingrene hen over det selvklæbende plaster for at sikre, at der er god hudkontakt.
 11. Hold det selvklæbende plaster på plads, mens du roligt presser sideklemmerne på den blå holder, og træk den ud af kanylehuset.
 12. For at fjerne indføringsnålen skal du holde kanylehuset ind mod kroppen. Anbring en finger oven på kanylehuset, og træk indføringsnålen lige ud.
 13. Tilslut luer-låsen til ampullen ved at skrue den i pumpeadapteren. Følg procedurerne for at klargøre samt fylde infusionssættet. Der må ikke være luftbobler i ampullen eller infusionssættet. Tilslut infusionssættet til kanylehuset (man skal høre et klik), og fyld hulrummet med en bolus på 1,0 enhed insulin U-100.
 14. Du kan nu starte din pumpe.

Læs venligst brugervejledningen for begge produkter for advarsler og forholdsregler samt mere information.

Tilbehør:

 • Accu-Chek FlexLink infusionssæt
 • Brugervejledning