Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Rapid-D Link

Produktbeskrivelse

Mere fleksibel og simpel håndtering til sensitive personer og nybegyndere. Accu-Chek Rapid-D Link er en 90˚ stålkanyle med 10 cm slange og infusionssæt, der kombinerer let og hurtig indføring med maksimal diskretion.

Brugsanvisninger

Kanyle

Stålkanyle

Indføringsvinkel

Vinkelret, 90˚ indføring

Kanylelængder

6, 8, 10 og 12 mm

Kanylens diameter

fin (størrelse 28)

Egenskaber
 • Den ultratynde stålkanyle på kun 0,36 mm (en af de tyndeste på markedet) glider ind under huden, næsten uden at det mærkes.
 • Med en højde på kun 2,7 mm er infusionssættet næsten usynligt.
 • Muligheden for til- og frakobling 10 cm fra kanylehuset gør, at man kan placere infusionssættet steder, der er svære at nå.
 • Det tydelige klik bekræfter, at forbindelsen er i orden.
Specifikationer
Kanyle:

Stålkanyle

Indføringsvinkel:

Vinkelret, 90˚ indføring

Frakobling:

Ja, enkel til- og frakobling 10 cm fra kanylehuset, sikkerhedsloop (løkke) anbefales.

Kanylelængder:

6, 8, 10 og 12 mm

Kanylens diameter:

fin (størrelse 28)

Slangelængder:

20, 50, 70 og 100 cm

Slangernes materiale:

Meget blød

Højde på kanylehus:

2.7 mm

Hvordan bruger du den?
 1. Vask hænderne.
 2. Vælg et sted, som ikke er i nærheden af arvæv, navlen og nylig brugte indstikssteder. Desinficér evt. indstiksstedet ifølge aftale med dit diabetesteam. Lad indstiksstedet tørre, før du indfører Accu-Chek Rapid-D Link.
 3. Tag kanylen og infusionssættet ud af de sterile indpakninger. Hold de to halvdele af sammenkoblingen, så de danner et kryds. Sæt delene direkte ind i hinanden, og forbind dem ved at dreje en kvart omgang i retning med uret, indtil de går på plads med et tydeligt og hørbart klik.
 4. Tilslut luer-låsen (K) til ampullen ved at skrue den ind i pumpeadapteren. Følg procedurerne for at klargøre samt fylde infusionssættet. Der må ikke være luftbobler i ampullen eller infusionssættet. Klargør kanyle og infusionssæt (F, J), og kontrollér, at der drypper insulin ud af stålkanylen.
 5. Hold Accu-Chek Rapid-D fast med tommel- og pegefinger ved indstiksholderen (E). Fjern den selvklæbende bagside (D) fra det selvklæbende plaster (C) med den anden hånd, og vrid den gennemsigtige beskyttelseshætte (B) af stålkanylen (A).
 6. Med din frie hånd klemmer du noget underhud sammen på det desinficerede område. Indfør Accu-Chek Rapid-D Link vinkelret under huden. Tryk det selvklæbende plaster (C) fast på huden for at sikre, at Accu-Chek Rapid D Link sidder godt fast. Bøj indstiksholderen (E) lidt sidelæns, og fjern den. Når du gør dette, så sørg for, at det selvklæbende plaster kommer til at ligge fladt mod huden.
 7. Lav en løkke (sikkerhedsloop) for at lette belastningen, og sæt den sikkert på plads med et stykke plaster. Du kan nu starte din pumpe.

For yderligere informationer om, hvordan du bruger infusionssættet og insulinpumpen, bedes du læse brugervejledningen til Accu-Chek Rapid-D Link og Accu-Chek Spirit Combo.

Tilbehør:

 • Brugervejledning