Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lovlighed og privatlivspolitik

Lovlighed og privatlivspolitik
Ingen garanti og intet erstatningsansvar
Selv om Roche gør sit yderste for at give præcise og ajourførte oplysninger, giver vi ikke nogen udtalelser eller garantier, hverken udtrykt eller underforstået, angående nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er givet på denne hjemmeside, og vi afviser enhver forpligtelse eller ansvar ved brugen af denne eller nogen anden dermed forbundet hjemmeside. Roche kan til enhver tid ændre eller skifte denne hjemmeside ud uden varsel, men påtager intet ansvar for at holde den ajour. Alle brugere er indforstået med, at al adgang og brug af denne hjemmeside eller nogen anden dermed forbundet hjemmeside og indholdet på denne er på egen risiko. Hverken Roche eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere denne hjemmeside eller nogen anden dermed forbundet hjemmeside, er ansvarlig på nogen som helst måde for nogen direkte, tilfældige, indirekte eller strafferetlige skader, der måtte opstå grundet adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller nogen anden dermed forbundet hjemmeside, eller for fejl eller undladelser i dens indhold.
Intet tilbud og ingen opfordring
De oplysninger, der gives på denne hjemmeside, udgør ikke noget tilbud om eller opfordring til køb eller salg af eller nogen form for transaktion med Roche værdipapirer. Investorer må ikke basere beslutninger om investeringer på disse oplysninger.

Fremsynede oplysninger
Denne hjemmeside kan indeholde fremsynede oplysninger. Den slags oplysninger er genstand for adskillige betydelige usikkerhedsfaktorer, deriblandt videnskabelige, forretningsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer; derfor kan faktiske resultater være betydeligt forskellige fra de fremsatte.

Links
Links til tredjeparts sider gives udelukkende af nemhedshensyn. Vi udtrykker ikke nogen mening om indholdet af nogen tredjeparts sider, og vi fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for tredjeparts oplysninger og brugen af disse.

Varemærker
Alle nævnte varemærker ejes af eller er på licens fra et medlem af Roche-gruppen.

Copyright
Roches hjemmeside og de oplysninger, den indeholder og refererer til, har kun information for øje. Enhver gengivelse, videresendelse eller anden brug er strengt forbudt. Enhver anmodning om tilladelse til at gengive oplysninger, der er indeholdt på denne hjemmeside, skal rettes til Roche Webmaster.
Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger

F. Hoffmann La-Roche AG’s online politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger
Tak, fordi du besøger en Roche hjemmeside eller kommunikerer med os via e-mail.
I Roche er vi klar over, at beskyttelse af de personers personlige oplysninger, der besøger vores hjemmesider, er meget vigtig, og at oplysninger om dit helbred er særligt følsomme. Derfor har vi taget de nødvendige skridt til overholdelse af kravene om beskyttelse af personlige oplysninger på verdensplan. Vi behandler dine „persondata“ i henhold til „Roche Directive on the Protection of Personal Data“ (Roches direktiv om beskyttelse af persondata) samt til EU's lovgivning og andre relevante lokale love, som omhandler opbevaring, behandling, adgang til og overførsel af persondata.
Roches hjemmesider, som indeholder denne privatlivspolitik (“politik”), og som beder om oplysninger fra dig, skal indsamle, vedligeholde og sikre personlige oplysninger om dig i henhold til denne politik samt relevante love, regler og bestemmelser. Denne politik gælder personlige oplysninger indsamlet via Roche online-kilder (f.eks. hjemmesider, e-mails og andre online-værktøjer), som indeholder et link til denne politik. Denne politik gælder ikke personlige oplysninger indsamlet via offline-kilder, undtagen i de tilfælde, hvor sådanne personlige oplysninger indgår som en del af de personlige oplysninger indsamlet online af Roche. Denne politik gælder heller ikke online-kilder fra tredjepart, som Roches hjemmesider måtte indeholde links til, og for hvilke Roche ikke kontrollerer indholdet eller privatlivspolitikken.
Vi indsamler kun personidentificérbare oplysninger om dig, hvis du vælger at give dem til os. Vi deler ikke dine personidentificérbare oplysninger med tredjepart til deres marketingformål, med mindre du specifikt har givet os tilladelse hertil. Du bedes læse denne erklæring om privatlivets fred for at lære mere om, hvordan vi indsamler, anvender, deler og beskytter oplysninger online.

Indsamling af oplysninger
Roche anvender to generelle metoder til indsamling af personlige oplysninger online:

Oplysninger vi får

- Personidentificérbare oplysninger: Du kan besøge vores hjemmesider uden at give nogen personlige oplysninger. Vi må kun indsamle personidentificérbare oplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre oplysninger, som kan identificere dig), hvis du vælger at give dem til os. Vi indsamler sundhedsoplysninger om dig, som du giver os ved at besvare vores spørgsmål eller spørgeundersøgelser.

- Samlede oplysninger: I nogle tilfælde fjerner vi de personidentificérbare data fra de oplysninger, du giver os, og beholder dem sammen med andre data, dvs. i anonymiseret form. Vi kan kombinere disse data med andre oplysninger for at få anonyme, samlede statistikker (f.eks. antal besøgende, originale domænenavne fra leverandøren af internetservice), som kan hjælpe os med at forbedre vores produkter og service.

- Automatisk indsamlede oplysninger: Vi modtager automatisk visse typer oplysninger, når du kommunikerer med os på vores hjemmesider, og i visse e-mails, som vi sender til hinanden. Automatisk teknologi, som vi anvender, kan f.eks. indeholde web server logs/IP-adresser, cookies og web-beacons. En web server log/IP-adresse er et nummer, der tildeles til din computer, når du går på internettet. Al computeridentifikation på internettet sker via IP-adresser, som gør, at computere og servere kan genkende og kommunikere med hinanden. Roche indsamler IP-adresser for at foretage systemadministration og rapportere samlede oplysninger til datterselskaber, forretningspartnere og/eller forhandlere for at gennemføre hjemmesideanalyser og kontrollere, om de fungerer tilfredsstillende. Nedenfor kan du læse mere om vores anvendelse af cookies.

Cookie-politik
På denne hjemmeside anvendes cookies, og i det følgende vil vi beskrive, hvilke cookies vi anvender, og til hvilke formål.
Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores persondatapolitik.
Ved at bruge hjemmesiden accepterer du samtidig, at Roche benytter cookies som beskrevet nedenfor, med mindre du har fravalgt cookies i din webbrowser.

Cookies. En cookie er en oplysning, som automatisk gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse, når du åbner visse hjemmesider. Cookies indeholder informationer, som hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookien giver en unik identifikation af din browser over for serveren. Cookies er standardteknologi på internettet og bruges også på denne hjemmeside. Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider. Med cookies kan vi gemme oplysninger på serveren, så din oplevelse på nettet bliver bedre, og så vi kan gennemføre hjemmesideanalyser og kontrollere, om de fungerer tilfredsstillende.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men vil blive fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden.

Vi anvender cookies til følgende formål:
registrerer, hvilke marketingskanaler du har benyttet for at finde frem til hjemmesiden. Denne cookie opbevares 1 år.
håndterer asynkrone JavaScript-anmodninger, der leveres til dig, som er essentiel for sikkerhedsmekanismerne på siden. Cookien slettes, når du lukker din browser.
lagrer dine skrifttypestørrelsespræferencer og sporer årsagen til trafikken, hvis du ledes væk fra siden, eller sessionen kompromitteres. Disse cookies opbevares i hhv. 1 år og 24 timer.
lader dig vende tilbage til siden på et senere tidspunkt og automatisk være logget ind (levetid på 2 uger fra den dag, den igangsættes) og håndterer log-in og sikkerhedsmekanismerne på siden (slettes, når du lukker din browser).
Vi anvender også tredjeparts cookies, som leveres af Adobe (inkl. Flash), Google Display Network og iCrossing. Cookies fra disse tredjeparter opbevares i op til 12 måneder. Cookies leveret af Facebook gemmes i op til 2 år.

Disse tredjeparts cookies benyttes bl.a. til sporing og relokalisering i Google Display Network og anvendes typisk, når du besøger hjemmesiden og ser på visse undersider, hvorefter du så vil blive vist visse reklamer på andre websider i Google Display Network. Andre anvendes i relation til brugen af "get Flash" hjælpeikonet for brugere, der ikke har Flash, og til at spore kampagnerespons fra vores betalte søgeforhandler. Endvidere anvendes der en Flash cookie, der indeholder præferenceoplysninger om, hvorvidt "mute" knappen er tændt på afspilleren, eller volumenindstillingerne på afspilleren.

Google Analytics. Roche hjemmesider kan benytte: Google Analytics, der er en netanalyseservice leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugeren anvender siden, hvor mange der besøger hjemmesiden, og hvilken hjemmeside du besøgte, inden du besøgte vores hjemmeside. Vi bruger disse oplysninger til at udarbejde rapporter og forbedre hjemmesiden. Informationen sendes i anonymiseret form til serveren. De oplysninger, der fremskaffes af cookies om din brug af hjemmesiden (deriblandt din IP-adresse), vil blive overført til og opbevaret af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, til at sammenstille rapporter om hjemmesidens aktivitet for hjemmesideoperatører og give andre ydelser i forbindelse med aktiviteter på hjemmesiden og brugen af nettet. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvor dette kræves ved lov, eller hvor disse tredjeparter behandler oplysningerne for Google. Google vil ikke forbinde din IP-adresse med andre data, som Google har. Ved at bruge en Roche hjemmeside indvilger du i, at Google behandler data om dig på den måde og med det formål, der er anført ovenfor. Cookies fra Google Analytics opbevares i op til 12 måneder.

De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men du kan ændre din browsers indstillinger, så den afviser alle cookies eller angiver, når der sendes en cookie. Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der allerede findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en pc og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + DELETE samtidig. Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for den pågældende browser:

Du skal være opmærksom på, at vores hjemmesider muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du afviser cookies.

På visse hjemmesider eller e-mails kan Roche også anvende en almindelig internetteknologi kaldet en "web-beacon" (også kaldet en "handlingskode" eller "klar gif-teknologi"). Web-beacons gør det muligt at analysere effekten af hjemmesider ved f.eks. at tælle, hvor mange der har besøgt en side, eller hvor mange der har klikket på bestemte elementer på en hjemmeside.
Web-beacons, cookies og andre sporingsteknikker indsamler ikke automatisk personidentificérbare oplysninger om dig. Kun hvis du frivilligt opgiver personidentificérbare oplysninger, f.eks. ved at lade dig registrere eller ved at sende e-mails, kan disse automatiske sporingsteknikker anvendes til at skaffe yderligere oplysninger om din brug af hjemmesiderne og/eller interaktive e-mails med det formål at forbedre brugen for dig.

Service: Vi kan levere service baseret på tredjeparts applikationer og indholdsværktøj på visse Roche hjemmesider som fx Google Maps eller QUARTAL FLIFE. Disse tredjeparter kan automatisk modtage visse typer oplysninger, når du interagerer med os på vores sider ved at bruge disse tredjeparts applikationer og værktøjer.

Dine valgmuligheder og rettigheder 
Du har flere valgmuligheder med hensyn til brugen af vore hjemmesider. Du kan beslutte dig til ikke at afgive nogen personidentificérbare oplysninger overhovedet ved at undlade at indtaste sådanne oplysninger i skemaer og datafelter på vore hjemmesider og ved ikke at anvende nogen af de tilgængelige personlige services.

Hvis du vælger at afgive personlige data, har du ret til at gennemse og rette dine data når som helst ved at få adgang til det pågældende program. Visse hjemmesider kan bede om din tilladelse til særlig anvendelse af dine oplysninger, og du kan acceptere eller afvise en sådan anvendelse. Hvis du tilmelder dig særlige services eller kommunikationer, f.eks. e-nyhedsbreve, kan du afmelde dem når som helst ved at følge den vejledning, der følger med hver kommunikation. Hvis du beslutter dig til at afmelde en service eller kommunikation, vil vi bestræbe os på at fjerne dine oplysninger med det samme, men vi kan behøve yderligere oplysninger, før vi kan behandle sagen.

Som beskrevet ovenfor, kan du, hvis du ønsker at forhindre cookies i at spore dig anonymt, mens du navigerer på vores hjemmesider, ændre din browsers indstillinger, så den afviser alle cookies eller angiver, når der sendes en cookie.

Du kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som vi har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os. Du kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig eller bede om, at vi ophører med behandlingen af oplysninger om dig.

Sikkerhed 
Roche anvender en række foranstaltninger, regler og andre procedurer omkring teknologi og sikkerhed for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug, offentliggørelse, tab eller destruktion. For at beskytte dine oplysninger anvender Roche desuden professionelle standard-firewalls og password-beskyttelse. Det er imidlertid dit personlige ansvar at sikre dig, at den computer, du bruger, er tilstrækkeligt sikret og beskyttet mod ondsindet software, f.eks. trojanske heste, computervirus og orme. Du er klar over, at uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (dvs. sikker webbrowserkonfiguration, opdateret antivirus-software, personlig firewall-software, ingen brug af software fra tvivlsomme kilder) er der en risiko for, at de data og passwords, som du anvender til at beskytte adgangen til dine data, kan blive afsløret til uautoriseret tredjepart.

Anvendelse af data (formål)
Roche, inklusive datterselskaber, divisioner og grupper verden over og/eller selskaber, som vi engagerer til at udføre services på vore vegne, vil anvende de personidentificérbare oplysninger, som du giver os, for at imødekomme dine forespørgsler. Vi vil bevare kontrollen af og ansvaret for brugen af disse oplysninger. Nogle af disse data kan blive opbevaret eller behandlet på computere i andre dele af verden, f.eks. USA, hvis regler omkring databeskyttelse kan afvige fra de regler, der gælder dér, hvor du bor. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er indført passende beskyttelsesforanstaltninger, så databehandleren i det pågældende land beskytter dataene på en måde, der svarer til de regler, der gælder i det land, hvor du bor.

Oplysningerne, som også anvendes til forskellige interne formål (kontrol af funktion, beslutninger omkring nye produkter eller udvikling) er nyttige for os for bedre at forstå dine behov, og hvordan vi kan forbedre vore produkter og services. Det hjælper med til at gøre visse kommunikationer med dig omkring service og salg, som du måske vil finde interessant, mere personlig. For eksempel kan vi analysere kønnet eller alderen på de personer, der besøger sider om en særlig medicin eller sygdomstilstande, og vi kan anvende disse samlede oplysninger internt eller dele dem med andre.

Deling og overførsel af data
Roche deler personidentificérbare data om dig med forskellige eksterne selskaber eller forhandlere, der foretager teknologisk vedligeholdelse eller arbejder for os med at udføre forretningstransaktioner, f.eks. yde kundeservice, sende marketingmateriale om vore produkter, services og tilbud. Vi kan også dele personidentificérbare data med vore datterselskaber eller affilierede selskaber. Alle disse selskaber og forhandlere skal overholde betingelserne i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kan også anvende personidentificérbare oplysninger til følgende formål:

  1. i forbindelse med salg eller anden overdragelse af forretningen for den hjemmeside, som dataene relaterer til,
  2. at besvare forespørgsler fra offentlige myndigheder eller hvor det måtte være påkrævet i henhold til gældende lov, domstolsafgørelser eller regulativer, eller
  3. hvor der måtte være behov herfor ved virksomhedsaudits eller for at undersøge eller svare på en reklamation eller trussel mod sikkerheden.

Ingen brug af direct marketing via tredjepart. Vi vil ikke sælge eller på anden måde overføre de personidentificérbare oplysninger, som du giver os via vores hjemmesider, til tredjepart til brug for deres egen direct marketing, med mindre vi gør dig tydeligt opmærksom herpå og indhenter dit udtrykkelige samtykke til, at dine data videregives på denne måde.

Send en e-mail til en ven eller kollega. På nogle Roche hjemmesider kan du sende et link eller en meddelelse til en ven eller kollega, der henviser dem til en Roche hjemmeside. E-mail-adresser, som du oplyser i denne forbindelse, vil blive anvendt til at sende oplysninger til din ven på dine vegne og vil ikke blive indsamlet eller anvendt af Roche eller tredjepart til andre formål.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmesider indeholder links til en række hjemmesider, som kan indeholder nyttige oplysninger for vores besøgende. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for disse hjemmesider, og vi anbefaler, at du skaffer dig oplysninger direkte om deres privatlivspolitik.

Erklæring om beskyttelse af børns personlige oplysninger
Vores hjemmesider er rettet mod voksne. Vi indsamler ikke personidentificérbare oplysninger fra nogen, som vi ved er under 13 år gammel, uden forudgående bekræftet samtykke fra hans eller hendes værge. En sådan værge har ret til, ved forespørgsel, at gennemse de oplysninger, som barnet har givet og/eller at kræve, at de bliver slettet.

Yderligere oplysninger om hjemmesider
Hvis en hjemmeside har særlige bestemmelser i henhold til privatlivets fred, som afviger fra de heri angivne, vil du blive gjort opmærksom på disse bestemmelser på den side, hvor de personidentificérbare oplysninger indsamles.

>Bemærkning til brugere af erhvervsmæssige- eller professionelle hjemmesider
Hvis du har en forretningsmæssig eller professionel forbindelse med Roche, kan vi anvende de oplysninger, som du giver os på vores hjemmesider, inklusive hjemmesider, der er specifikt rettet mod erhvervsmæssige eller professionelle brugere, til at bearbejde dine forespørgsler og udvikle vores forretningsforbindelser med dig og de selvstændige selskaber, du repræsenterer. Vi kan også dele sådanne oplysninger med tredjepart, der handler på vore vegne.

Opdateringer til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 
Fra tid til anden kan Roche opdatere denne online-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Sådanne ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil omgående blive meddelt på denne side. Fortsat brug af vores hjemmesider efter modtagelse af en sådan meddelelse om ændring af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er ensbetydende med, at du accepterer brugen af de nye oplysninger i henhold til Roches ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft den 13. juli 2012..

Sådan kontaktes Roche
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker, at Roche skal rette eller slette din profil, bedes du kontakte os skriftligt på følgende adresse:

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Alternativt kan vores kundeservice kontaktes på 36 39 99 54 eller via e-mail dk.accuchek@roche.com.
Med mindre andet specifikt er angivet, gælder denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger F. Hoffmann-La Roche Ltd eller hjemmesider fra F. Hoffmann-La Roche Ltd.