Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Privatlivspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1.    Den dataansvarliges identitet, databeskyttelsesrådgiver, kontaktpersoner

Denne hjemmeside administreres af Roche Diabetes Care, tilhørende under Roche Diagnostics A/S, Flaskehalsen 17, 4. Sal. 1799 København V, (”Roche” eller ”vi”).
Hvis du har nogen spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller 80 82 84 71.

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected].

2.    Sådan anvender vi dine personlige oplysninger

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger, og vi er klar over, at oplysninger om dit helbred er følsomme. Derfor behandler vi dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, når du

a) besøger offentligt tilgængelige sider på vores hjemmesider
b deltager i undersøgelser
c) kommunikerer med os via telefon, e-mail eller webformulare

a) Besøger offentligt tilgængelige sider på vores hjemmesider

Hvis du besøger offentligt tilgængelige sider på vores hjemmesider – indsamler o behandler vi udelukkende oplysninger om dig af ikke-følsom karakter. Vi vil under ingen omstændigheder indsamle nogen oplysninger om dit helbred, når du besøger offentligt tilgængelige sider på vores hjemmesider. Vi behandler dog personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at vi kan levere det offentligt tilgængelige indhold, du efterspørger fra os, f.eks. for at formatere det til din browser. Vi behandler også dine personlige oplysninger for at opfylde vores legitime interesser med det formål at sikre beskyttelsen af vores hjemmesidesystemer og for at måle antallet af besøgende for de forskellige typer indhold, som vi tilbyder. Til dette formål bruger vi:


Ip-adresser.
En ip-adresse er det nummer, din computer har fået for at kunne kommunikere. Det svarer til et telefonnummer. Roche indsamler ip-adresser med det legitime formål at bevare systemsikkerheden og rapportere samlede oplysninger, for at vi kan analysere vores websider og deres effektivitet. Logfilerne for systemerne analyseres inden for 7 dage, hvorefter ikke-mistænkelige data slettes. Vi gemmer andre data i lige så lang tid, som det tager os at påvise en sikkerhedsbrist.


Cookies.
En cookie er en lille tekstfil, der placeres i dit system af vores webserver. Normalt anvendes vores cookies kun i den tid, du besøger vores hjemmeside, så vi kan måle
antallet af besøgende. Vi bruger også cookies til at fremme brugervenligheden, f.eks. til at gemme dine sprogpræferencer. Du kan når som helst gennemse og slette eller deaktivere cookies i dine browserindstillinger, men du vil i så fald miste de indstillinger, du har foretaget på hjemmesiden. Vi bruger teknologier som f.eks. cookies på dette websted for at give dig en bedre bruger- og reklame oplevelse, for at gøre sociale mediefunktioner tilgængelige for dig og for at analysere trafikken på webstedet. Vi deler også oplysninger om din brug af webstedet med vores betroede sociale medie-, markedsførings- og analysesamarbejdspartnere. Når du klikker på et link på denne side, giver du dit samtykke til, at vi må lægge cookies på din pc, og du accepterer vores privatlivspolitik og vores vilkår og betingelser.


Web-beacons.
Web-beacons (eller ”handlingsmærker”) er små grafiske elementer, der gør det muligt at analysere effekten af hjemmesider ved f.eks. at tælle, hvor mange der har besøgt en side, eller hvor mange der har klikket på bestemte elementer på en hjemmeside. Vi analyserer udelukkende de statistiske oplysninger, vi har modtaget via vores web-beacons på et anonymt og samlet grundlag.


Piwik Pro.
Vi bruger Piwik PRO Analytics Suite som vores hjemmeside analysesoftware og værktøj til samtykkebehandling. Vi indsamler data om besøgende på webstedet baseret på cookies. De indsamlede oplysninger kan omfatte en besøgendes IP-adresse, operativsystem, browser-id, browseraktivitet og andre oplysninger. Se omfanget af data indsamlet af Piwik PRO.
Vi beregner værdier som afvisningsprocent, sidevisninger, sessioner og lignende for at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges. Vi kan også oprette besøgsprofiler baseret på browserhistorik for at analysere besøgendes adfærd, vise personligt indhold og køre online kampagner.
Vi hoster vores løsning på Microsoft Azure i ElastX i Sverige, og dataene gemmes i 25 måneder.
Formålet med databehandling: analyser og konverteringssporing er baseret på samtykke. Retsgrundlag: Art. 6 (1)(a) GDPR.
Piwik PRO sender ikke data om dig til andre underdatabehandlere eller tredjeparter og bruger dem ikke til egne formål. For mere, læs Piwik PROs privatlivspolitik.


Sociale plugins, Shariff.
Vi bruger sociale plugins (“Plugins”), som de sociale netværk
Facebook og Google +1 stiller til rådighed, samt microblogging-platformen Twitter. De
respektive serviceydelser administreres af Facebook Inc., Google Inc. og Twitter Inc.
(alle er en “Udbyder”).
   - Facebooks (facebook.com) Udbyder er Facebook Inc., 1601 S. California
     Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Deres Plugins kan genkendes på et
      Facebook-logo (et hvidt bogstav f på blå baggrund eller et ikon visende en
      knyttet hånd med opadvendt tommelfinger) eller beskeden “Facebook Social
      Plugin”. Du finder en komplet liste over Plugins
     her https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebooks erklæring om
     beskyttelse af personlige oplysninger finder du
     på https://www.facebook.com/policy.php.
   - Udbyder for Google+ (plus.google.com) er Google Inc., 1600 Amphitheatre
     Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Deres Plugins er
     mærket med Google-logoet, Google +1-logoet eller med tilføjelsen “Google
     Social Plugin”, som kan ses på http://plus.google.com. Googles relevante
     erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan indlæses
     på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
   - Twitters (twitter.com) Udbyder er Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
     Francisco, CA 94103, USA. Deres Plugins kan genkendes på Twitter-logoerne,
     og du finder et overblik på https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Twitters
     erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger finder du
     på https://twitter.com/en/privacy.
Vi har taget "Shariff”-løsningen i brug for at beskytte dine personlige oplysninger, nårdu besøger vores hjemmeside. Shariff sikrer, at der ikke overføres nogen data til
Udbyder, når du indlæser en side fra vores hjemmeside. Først når du aktiverer et Plugin efter eget valg og dermed giver samtykke til dataoverførslen, opretter din
browser en direkte forbindelse til Udbyders servere. Shariff erstatter Udbyders normale “Del”-knapper og forhindrer din surfingadfærd i at blive registreret af
Udbyder. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se pop op-oplysningerne vedsiden af aktiveringstasterne eller besøge Shariffs udviklerside
(https://github.com/heiseonline/shariff).


Når du først har aktiveret et Plugin, har du ikke længere kontrol over, hvilke data det
indsamler. Klik på linkene til Udbydernes politikker om beskyttelse af personlige
oplysninger ovenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om formålet med og omfanget
af den dataindsamling og -behandling, de respektive Udbydere foretager, samt dine
rettigheder i denne forbindelse og de indstillinger du kan ændre for at beskytte dine
personlige oplysninger.


Serviceydelser
Vi anvender en gang imellem tredjepartsapplikationer og -indholdsværktøjer på nogleaf Roches hjemmesider for at kunne stille yderligere oplysninger til din rådighed,
f.eks. Google Maps. Når du interagerer med disse, kan tredjepart få adgang til dine personlige oplysninger og herunder din ip-adresse. Vi angiver tydeligt, når vi
anvender sådanne tredjepartsserviceydelser, så du selv kan beslutte, om du vil brugedem eller ej.

b)    Deltager i undersøgelser

Hvis du giver dit samtykke til at deltage i en af vores undersøgelser, behandler vi dineindsendte besvarelser til forsknings- og markedsføringsformål. Medmindre andet er
udtrykkeligt angivet i den pågældende undersøgelse deltager du anonymt, og vi vilikke være i stand til at forbinde dine besvarelser med dig personligt, men vil kun
kunne bruge dem på et samlet grundlag sammen med besvarelserne fra andredeltagere.

c)    Kommunikerer med os via telefon, e-mail eller webformularer

Hvis du kommunikerer med os via telefon, e-mail, webformularer eller lignende, behandler vi dine kontaktoplysninger og de personlige oplysninger, du giver os, full
stop. Vi behandler kun disse oplysninger i det omfang, der er påkrævet for, at vi kanbesvare din forespørgsel, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er
nødvendige som bevis (normalt tre år), medmindre du har givet samtykke til, at vikan bruge dine oplysninger til andre formål, og dette formål vil blive angivet på det
tidspunkt, hvor du giver os dit samtykke.

 

3.    Sikkerhed

Roche tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskyttedine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring,
uautoriseret udlevering af eller adgang til overførte, lagrede eller på anden visbehandlede personlige oplysninger.

4.    Hvem modtager din oplysninger

Hvis du har givet dit samtykke, deler Roche dine personlige oplysninger efter behov i forhold til ovennævnte formål som krævet i henhold til gældende love,
domstolsafgørelser eller regulativer. Roche anvender interne og eksterne leverandører og agenter til f.eks. it-systemdrift og -vedligeholdelse eller til at udføre
forretningstransaktioner, f.eks. for at levere kundeservice eller udsende meddelelser. I alle disse tilfælde vil adgang til krypterede data være begrænset til de personer, der
har behov for adgang. Desuden har Roche indgået databehandlingsaftaler for at sikre, at leverandører og agenter udelukkende behandler de personlige oplysninger
på vegne af Roche, og at de er underlagt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Roche vil ikke sælge eller på anden vis overføre dine personlige oplysninger tiltredjemand for deres egen brug, medmindre du udtrykkeligt har samtykke
hertil.

5.    Overførsel til tredjelande

Vi overfører de personlige oplysninger, vi indsamler om dig via vores hjemmeside, tillande, der muligvis ikke har samme databeskyttelseslovgivning som det land, hvor du
oprindeligt angav oplysningerne. Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande, beskytter vi oplysningerne som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af
personlige oplysninger. Disse dataoverførsler vil i særlig grad blive baseret på passende standarder, som f.eks. databeskyttelseskontrakter, der er godkendt af
Europa Kommissionen. Kontakt os som beskrevet ovenfor (se afsnit 1 ovenfor), hvisdu ønsker en kopi af disse kontrakter.

6.    Dine rettigheder, og hvordan du udøver dem

I henhold til gældende lov om databeskyttelse har du ret til at:

-    anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi behandler; få en kopi af disse data og få ukorrekte data rettet eller gjort fyldest
-    få dine personlige oplysninger slettet eller begrænset behandlingen af dem, ihvert tilfælde i det omfang de gældende retsregler giver grundlag for dette

- fåtilsendt de personlige oplysninger, du har givet til os i henhold til kontrakt ellersamtykke, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i detomfang lovkravene er opfyldt
-   gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation og i henhold til gældende lov, mod en hvilken som helst form for behandling vi foretager af dine personlige oplysninger med udgangspunkt i vores legitime interesser

- trække dit samtykke tilbage til enhver tid, uden at dette påvirker lovligheden af den samtykkebaserede behandling, før du trak samtykket tilbage

Du har ret til ikke at blive underlagt automatiske individuelle afgørelser. Vi anvender ikke sådanne processes uden dit forudgående samtykke.

Hvis du oplever problemer, eller hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor (se afsnit 1 ovenfor).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, Roche behandler dine data på eller besvarer dine anmodninger på, kan du også klage til en relevant databeskyttelsesmyndighed i dit bopælsland.

7.    Beskyttelse af børns personlige oplysninger

Vores hjemmesider er rettet mod voksne. Vi indsamler ikke bevidst personidentificérbare oplysninger fra nogen, som vi ved er et barn, uden forudgående bekræftet samtykke fra hans eller hendes værge.

8.    Opdateringer til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil regelmæssigt blive gennemgået, og eventuelle opdateringer vil kunne ses på denne hjemmeside. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 08-05-2018. Hvis vi foretager ændringer i den måde, vi behandler data på, som kræver samtykke, beder vi dig om et nyt samtykke.

9.    Tredjepartsressourcer

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke hjemmesider fra tredjepart, som vores hjemmesider måtte indeholde links til, og for hvilke vi ikke kontrollerer indholdet eller måden personlige oplysninger behandles på. Vi gør dig opmærksom på det, når du klikker på et link til en sådan tredjepartsside.

 

Senest opdateret april 2023.
URL Source: https://www.accu-chek.dk/privatlivspolitik