Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

FAQ-oversigt

Nej. Alle nuværende Accu-Chek teststrimler er uafhængig af maltose (MIC = Maltose Independant Chemistry).
Der er kun 3 andre stoffer i blodet (galactose, xylose og lipider), der kan påvirke Accu-Chek Aviva-teststrimler. Ingen andre førende systemer påvirkes af så få stoffer. Patienter, der tager en xylosetoleranceprøve (D-xylose-absorption), bør ikke bruge Accu-Chek Aviva Nano-apparater til at måle deres blodsukker 24 timer efter testen og bør tale med lægen om andre muligheder for måling.
Ja. Gå ind på indstillingsfunktionen og sluk for bipperen.
Ja, du kan tilføje blod til teststrimlen inden for 5 sekunder efter at have tilført den første dråbe.
Store lande som USA og Rusland har flere tidszoner. Herudover er der forskel på de forskellige landes sommer- og vintertid. Det betyder, at fabrikanten ikke i stand til at sætte den rigtige tid for alle lande. Du kan selv indstille tid og dato på apparatet på følgende vis: Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.
Roche Diagnostics beholder kodechippen af 4 årsager: Den giver dig mulighed for at opdatere fx hurtigere måletider og mindre prøvestørrelser, uden at du behøver at købe et nyt blodsukkerapparat. Chippen er let at anvende. I modsætning til nogle systemer, som kræver, at du ruller igennem forskellige tal for at indkode apparatet manuelt, klikker kodechippen til Accu-Chek Aviva Nano på plads uden vanskeligheder.
Så snart der er tilstrækkeligt med blod på strimlen, opdager systemet det automatisk og begynder målingen, selv om man stadig kan se gult i vinduet. Den eneste gang, du behøver at tilføre mere blod, er når bloddråbesymbolet bliver ved med at blinke på displayet.
Tryk på ON/OFF-knappen, indtil strimmelsymbolet blinker.
Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.
Du kan overføre gemte resultater til en computer ved at rette det infrarøde vindue (IR) på toppen af apparatet mod IR-vinduet på Accu-Chek SmartPix-læseren, som kan rekvireres hos din diabetesgrossist.  De 2 vinduer skal være 3-10 cm fra hinanden. Yderligere vejledning medfølger i SmartPix-startsættet.
Du kan oprette op til fire 4 testpåmindelser om dagen med et interval på 15 minutter. Ved de indstillede påmindelsestider vil der lyde en række bip hvert andet minut op til 3 gange per påmindelse. Der vil ikke lyde noget bip, hvis apparatet er tændt, eller hvis du udfører en måling 30 minutter eller derunder før den opsatte påmindelse. Hvis du tænder for blodsukkerapparatet, mens påmindelsen lyder, vil bippene ophøre.
Accu-Chek Aviva Nano kontrollerer forskellige potentielle sikkerhedsinstallationer ved at kombinere styrken af teknologierne i testsystemet (blodsukkerapparatet), kodechippen og teststrimlerne med guldelektroder for at udføre grundige sikkerhedstjek af de forskellige kontrolmekanismer. Teknologierne er de samme som i Accu-Chek Aviva.