Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

HbA1C

I tillæg til dine blodsukkermålinger vil din læge eller sygeplejerske også gerne vide noget om, hvordan dit blodsukker ser ud over længere tid – en slags gennemsnitlig blodsukkerværdi.  HbA1c eller glykeret hæmoglobin anvendes til netop dette. Her opnås en værdi, som siger noget om blodsukkerets udvikling igennem de seneste 2-3 måneder, før prøven tages. HbA1c er således en andel af HbA1, som er den kemiske betegnelse på hæmoglobin.

Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer, hvor det har til opgave at transportere ilt (oxygen) ud til cellevævet og kuldioxid tilbage til lungerne. I tilgift har hæmoglobin den egenskab, at den kan binde glukose fast til sig. Mængden af glukose, som bliver bundet på denne måde, afhænger af blodsukkerniveauet. Bindingen mellem hæmoglobin og glukose kan ikke brydes, så et vedvarende højt blodsukker vil over tid føre til en øget forsukring af cellen.

Når man måler langtidsblodsukker/HbA1C, forsøger man at undersøge, hvor meget sukker der er bundet til hæmoglobinet. Svaret angives i mmol/mol (tidligere angivet i procenttal), mens almindelige blodsukkermålinger angives i enheden mmol/l.

En ideel HbA1c-værdi ligger på 53 mmol/mol eller under (7% efter den tidligere måde at udregne på). Jo mere niveauet stiger over dette, jo mere øges risikoen for diabetesrelaterede komplikationer. Har du højere HbA1c-tal end 64 mmol/mol (8%), vil din behandler derfor typisk anbefale dig en ændring i din terapi.

Hvad ligger resultatet på ved diagnosticering?

Hos en person uden diabetes er næsten 5% af hæmoglobinmolekylerne bundet til glukose på et givent tidspunkt (dette svarer til 31 mmol/mol). Ved diagnosticering har personer med diabetes typisk 2-3 gange så mange hæmoglobinmolekyler bundet til glukose: 10,9 – 15,5% (96-143 mmol/mol).

Hvor ofte bør du måles?

Generelt bør du måle dit HbA1c-tal minimum to gange om året, og de fleste lægefaglige eksperter anbefaler en måling hver tredje måned, hvilket modsvarer blodcellernes gennemsnitlige levetid. Du kan måle dit HbA1c-tal med det rette udstyr hjemme eller hos din læge eller sygeplejerske. Tal med din behandler om, hvor hyppigt og hvordan du bør måle dit HbA1c-tal.

Skønt dit HbA1c-tal giver dig og din behandler et indblik i din overordnede styring af din diabetes, afspejler det ikke drastiske stigninger og fald i dit daglige blodsukker gennem en given periode. Det er derfor vigtigt selv at måle sit blodsukker i perioden for at få det fulde billede.

Gennemsnitlige mmol/l-blodsukkertal oversat til HbA1c-værdier

Ved hjælp af denne oversigt kan du se, hvordan HbA1c-resultater er forbundet med det gennemsnitlige blodsukkerniveau. 

Arkiveret Under: