Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Hypoglykæmi opstår, når blodsukkeret bliver for lavt.

Kroppen reagerer på lavt blodsukker med advarselssignaler, der kan variere fra person til person og for den enkelte ændre sig med tiden. Følgende symptomer kan bl.a. optræde:

Symptomer på lavt blodsukker kan være:

 • Sveden
 • Rysten eller sitren
 • Irritation eller forvirring
 • Uro
 • Sult
 • Hjertebanken

Ved meget lavt blodsukker kan folk virke berusede og få et glasagtigt blik i øjnene. Det kan udvikle sig til bevidstløshed og kramper.

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis dit måltid eller mellemmåltid bliver indtaget forsinket eller helt udeladt, efter hård fysisk aktivitet, eller hvis en for stor dosis insulin injiceres. For en person uden diabetes vil bugspytkirtlen ophøre med at producere insulin, hvis blodsukkeret falder under det normale niveau. For en person med diabetes vil injiceret insulin fortsætte med at være virksomt, selv når blodsukkeret er lavt. For personer med type II-diabetes vil visse diabetesrelaterede medikamenter hjælpe kroppen til at producere mere insulin, og tager man disse præparater uden at spise som vanligt, kan man også opleve lavt blodsukker. Spørg din læge eller sygeplejerske, hvis du ønsker at vide mere om dette emne.

Lavt blodsukker er ikke farligt, med mindre man får det i situationer, hvor det er særligt vigtigt at være helt vågen og klar – eksempelvis når man kører bil. Lavt blodsukker forekommer hyppigt ved type I-diabetes. Det kan også forekomme ved type II-diabetes, men er da sjældent alvorlig. Man kan som type II-patient ikke få for lavt blodsukker uden brug af insulin eller blodsukkersænkende tabletter, og det er ikke altid let at finde årsagen bag i et specifikt tilfælde.

Hos en person uden diabetes vil bugspytkirtlen midlertidigt ophøre med at producere insulin, hvis blodsukkerniveauet falder til under normalen. Hos en person med diabetes vil injiceret insulin dog stadig fungere, selv når blodsukkeret bliver lavt.

Lavt blodsukker kan skyldes:

 • At du har spist for lidt
 • At du har anstrengt dig for hårdt fysisk, fx ved intensiv træning eller langvarig motion uden mellemmåltider eller justering af insulin. Eller at du har taget for meget insulin eller for mange tabletter
 • Stress
 • Bivirkninger fra anden medicinering
 • Stort alkoholindtag uden for måltiderne

Hyppig blodsukkermåling kan hjælpe dig med at undgå hypoglykæmi.. Det er vigtigt, at du kontrollerer dit blodsukker ofte, da ubehandlet hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed eller kramper.

Akut behandling af en medtaget eller bevidstløs person:

Mål blodsukkeret som det første, da det kan være svært at afgøre, om symptomerne skyldes forhøjet eller lavt blodsukker, såfremt man ikke kender personen indgående. Hvis du er i tvivl og ikke har mulighed for at måle blodsukkeret, bør du behandle tilfældet som hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Giv aldrig mad eller drikke til en bevidstløs person!

Prøv i stedet at smøre eksempelvis honning eller sukker opløst i vand på indersiden af kinderne eller på tænderne. Mange med diabetes har glukagon (et hormon til frigørelse af glukose fra leveren) liggende klar i en engangskanyle derhjemme og har pårørende, som ved, hvordan dosen skal afgives. 1 mg (= 1 engangskanyle) kan injiceres i lårmusklen. Glukagon kan medføre akut opkast, så læg patienten i aflåst sideleje først. Når patienten vågner, bør vedkommende hurtigst muligt indtage kulhydrater for at stabilisere blodsukkeret.

Hvis personen forbliver bevidstløs, bør lægevagten kontaktes – ring evt. 112 i særligt alvorlige tilfælde. Lægen kan lægge intravenøst drop til tilførsel af koncentreret sukker.

Ved alvorlig hypoglykæmi hos personer med type II-diabetes i tabletbehandling bør vedkommende snarest transporteres  til - og tilses på - et sygehus grundet tabletternes lange virkningstid.

Arkiveret Under: