Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

FAQ-oversigt

For at skifte batterierne skal du gøre følgende: Åbn batterilågen på apparatets bagside ved at trykke tappen mod lågen og trække lågen ud mod dig selv. Tryk på ”hånd”-knappen for at skubbe de gamle batterier ud, og fjern disse. Isæt de nye batterier med plus-siden opad ved at skubbe dem ind under de sorte tapper omkring ”hånd”-knappen. Luk batterilågen, og lad den klikke på plads
Accu-Chek Guide-systemet bruger en ny testplatform og drager fordel af Roches strenge produktkrav til at sikre pålidelige, nøjagtige testresultater. Accu-Chek Guide er faktisk i stand til at levere en nøjagtighed, der er større end minimumskravet til denne type produkter.1   1 Ifølge ISO 15197:2013-standarden skal 95% af alle blodsukkermålinger ligge mellem ±15 mg/dL af laboratorieværdierne, når blodsukkerværdierne er mindre end 100 mg/dL. Ved blodsukkerværdier over 100 mg/dL skal 95% af alle blodsukkermålinger ligge inden for ±15% af laboratorieværdierne.
Accu-Chek Guide-systemet bruger to 3-volt lithium-knapcellebatterier af typen CR2032.
Accu-Chek Guide-systemet bruger Accu-Chek Guide-teststrimler med Easy-edge-doseringsfelt og giver nøjagtige resultater med blot en lille dråbe blod. De leveres i en spildsikker SmartPack-beholder, der gør det let at fjerne en enkelt teststrimmel ad gangen. Accu-Chek Guide-apparatet er ikke kompatibelt med andre Accu-Chek-teststrimler.
Såfremt din smartphone er kompatibel med Accu-Chek Connect app’en, vil denne kunne findes ved søgning og hentes i hhv. Google Play Store og App Store. Se den nyeste udgave af listen over kompatible apparater på https://www.accu-chek.dk/mobiltelefon. Kontakt evt. vores kundeservice, hvis du har spørgsmål til kompatibiliteten for en bestemt model.
Accu-Chek Guide-systemet bruger Accu-Chek Guide-teststrimler med Easy-edge-doseringsfelt og giver nøjagtige resultater med blot en lille dråbe blod. De leveres i en spildsikker SmartPack-beholder, der gør det let at fjerne en enkelt teststrimmel ad gangen. Accu-Chek Guide-apparatet er ikke kompatibelt med andre Accu-Chek-teststrimler.
App’en er tilgængelig på 13 sprog, herunder bl.a.: Dansk, engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, tyrkisk, russisk, portugisisk, forenklet kinesisk og koreansk. Sprogversionen afhænger af det sprog, dit styresystem optræder i. Er dit ønskede sprog ikke tilgængeligt, skifter app’en til engelsk.
Ja, en række muligheder for at vælge personlige præferencer findes under menuen Indstillinger. Du kan også ændre rækkefølgen på data som måltidsstørrelser, insulin, fysisk aktivitet og lignende i denne menu.
Bare rolig – dine data vil blive gemt i apparatet, når du skifter dets batterier.
Tag kontakt til Accu-Cheks kundeservice på tlf. 36 39 99 54 eller email [email protected] for at høre nærmere.
E9 indikerer, at apparatets batteristand er lav. Hvis du oplever denne fejl med friske batterier af den rette type (CR2032, 3V), kan det hjælpe at nulstille reservoiret. Dette gøres ved at fjerne batteriet, trykke fem gange på hver pileknap og derefter isætte batteriet og tænde apparatet som normalt. Apparatet vil nu bede om en ny indstilling af tid og dato. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle. En nulstilling af reservoiret har ingen indflydelse på de gemte blodsukkermåleresultater. Oplever du fortsat E9 efter nulstilling af apparatet, bedes du kontakte Accu-Chek kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
E9 indikerer, at apparatets batteristand er lav. Hvis du oplever denne fejl med friske batterier af den rette type (CR2032, 3V), kan det hjælpe at nulstille reservoiret. Dette gøres ved at fjerne batteriskuffen, trykke fem gange på hver pileknap og derefter isætte batterierne og tænde apparatet som normalt. Apparatet vil nu bede om en ny indstilling af tid og dato. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle. En nulstilling af reservoiret har ingen indflydelse på de gemte blodsukkermåleresultater. Oplever du fortsat E9 efter nulstilling af apparatet, bedes du kontakte Accu-Chek® kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
Roche Diagnostics beholder kodechippen af 4 årsager: Den giver dig mulighed for at opdatere fx hurtigere måletider og mindre prøvestørrelser, uden at du behøver at købe et nyt blodsukkerapparat. Chippen er let at anvende. I modsætning til nogle systemer, som kræver, at du ruller igennem forskellige tal for at indkode apparatet manuelt, klikker kodechippen til Accu-Chek Aviva Nano på plads uden vanskeligheder.
Så snart der er tilstrækkeligt med blod på strimlen, opdager systemet det automatisk, selv om vinduet lyser gult. Du skal kun tilføre mere blod, når bloddråbesymbolet bliver ved med at blinke på displayet.
Du kan overføre gemte resultater til en computer ved at rette det infrarøde vindue (IR) på toppen af apparatet mod IR-vinduet på Accu-Chek SmartPix-læseren, som kan rekvireres hos din diabetesgrossist.  De 2 vinduer skal være 3-10 cm fra hinanden. Yderligere vejledning medfølger i SmartPix-startsættet.
Store lande som USA og Rusland har flere tidszoner. Herudover er der forskel på de forskellige landes sommer- og vintertid. Det betyder, at fabrikanten ikke i stand til at sætte den rigtige tid for alle lande. Du kan selv indstille tid og dato på apparatet på følgende vis: Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.
E1 indikerer, at der er problemer med teststrimlerne, som af forskellige årsager kan være blevet kompromitteret af luftfugtighed eller ikke længere fungerer optimalt til måling grundet udløbsdato. En hyppig årsag til E1 er, at teststrimlerne er blevet opbevaret uden for den lufttætte beholder, eller at beholderen med teststrimler opbevares i et fugtigt rum som badeværelse eller køkken. Oplever du E1 med friske teststrimler, der opbevares korrekt, bedes du kontakte Accu-Chek® kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
E1 indikerer, at der er problemer med teststrimlerne, som af forskellige årsager kan være blevet kompromitteret af luftfugtighed eller ikke længere fungerer optimalt til måling grundet udløbsdato. En hyppig årsag til E1 er, at teststrimlerne er blevet opbevaret uden for den lufttætte beholder, eller at beholderen med teststrimler opbevares i et fugtigt rum som badeværelse eller køkken. Oplever du E1 med friske teststrimler, der opbevares korrekt, bedes du kontakte Accu-Chek kundeservice på tlf. 36 39 99 54.
Ja. Du kan tilføre mere blod til teststrimlen inden for 5 sekunder efter at have tilført den første bloddråbe.
Ja. Gå ind på indstillingsfunktionen, og sluk for bipperen.
Så snart der er tilstrækkeligt med blod på strimlen, opdager systemet det automatisk og begynder målingen, selv om man stadig kan se gult i vinduet. Den eneste gang, du behøver at tilføre mere blod, er når bloddråbesymbolet bliver ved med at blinke på displayet.
Ja. Accu-Chek Aviva Nano er godkendt til at måle blodprøver fra kapillærer, vener, arterier og nyfødte.
Accu-Chek Aviva Nano kan tage blodprøver fra 5 alternative steder (med den såkaldte Alternate Site Testing-hætte eller AST-hætte): underarm, håndflade, overarm, lår eller læg.
Ja, de 500 nyeste blodsukkermålinger vil altid være tilgængelige i hukommelsen og kan tilgås ved knaptryk. Ønsker du at behandle dine data med pc, kan du henvende dig til din diabetesgrossist og forhøre dig om Accu-Chek SmartPix, der er en infrarød læser til dataoverførsel. Bemærk, at denne løsning ikke er kompatibel med alle computertyper og styresystemer.
Hvis den oprindelige blodprøve, der blev brugt på teststrimmelvinduet ikke er tilstrækkelig, vil bloddråbesymbolet blive ved med at blinke på blodsukkerapparatet. Hvis ikke der tilføres tilstrækkeligt blod inden for 5 sekunder, vil blodsukkerapparatet vise fejl.
Ja, de 500 nyeste blodsukkermålinger vil altid være tilgængelige i hukommelsen og kan tilgås ved knaptryk. Ønsker du at behandle dine data med pc, kan du henvende dig til din diabetesgrossist og forhøre dig om Accu-Chek SmartPix, der er en infrarød læser til dataoverførsel. Bemærk, at denne løsning ikke er kompatibel med alle computertyper og styresystemer.
Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatterierne fjernes. Du kan fjerne batterierne fra blodsukkerapparatet i op til 72 timer og stadig bevare tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato. Det indbyggedebatteri vil automatisk blive genopladet. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 72 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt inden de 72 timer.
Accu-Chek Aviva Nano kontrollerer forskellige potentielle sikkerhedsinstallationer ved at kombinere styrken af teknologierne i testsystemet (blodsukkerapparatet), kodechippen og teststrimlerne med guldelektroder for at udføre grundige sikkerhedstjek af de forskellige kontrolmekanismer. Teknologierne er de samme som i Accu-Chek Aviva.
Nej. Alle nuværende Accu-Chek teststrimler er uafhængig af maltose (MIC = Maltose Independant Chemistry).
Ja, du kan tilføje blod til teststrimlen inden for 5 sekunder efter at have tilført den første dråbe.
Der er kun 3 andre stoffer i blodet (galactose, xylose og lipider), der kan påvirke Accu-Chek Aviva-teststrimler. Ingen andre førende systemer påvirkes af så få stoffer. Patienter, der tager en xylosetoleranceprøve (D-xylose-absorption), bør ikke bruge Accu-Chek Aviva Nano-apparater til at måle deres blodsukker 24 timer efter testen og bør tale med lægen om andre muligheder for måling.
Accu-Chek Aviva Nano bruger et elektrokemisk testprincip i stedet for de fotometriske principper, der bruges i Accu-Chek Mobile Elektrokemiske biosensorer som fx i Accu-Chek Aviva Nano har større følsomhed og øget præcision. I et elektrokemisk testprincip reagerer glukose-dehydrogenase enzymatisk med glukose i en prøve. Det betyder, at en elektron bliver frigivet, som reagerer med mediatoren (et andet biologisk aktivt stof). Den ændrede mediator omdannes derefter elektrokemisk til sin oprindelige tilstand på grund af spændingen mellem elektroderne. Det resulterer i en lille elektrisk strøm, som systemet registrerer.
Teststrimlerne anvender glukosedehydrogenasekemi, som skal forhindre ilt i at påvirke måleresultaterne.
Nej. Alle nuværende Accu-Chek teststrimler er uafhængig af maltose (MIC = Maltose Independant Chemistry).
Ja. Selv om Accu-Chek Aviva Nano systemet følger samme høje standard for klinisk præcision som andre Accu-Chek systemer, findes der ikke noget blodsukker­kontrolsystem, der er 100 % præcist. Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatteriet fjernes. Du kan lade batteriet være ude af blodsukkerapparatet i op til 10 timer og stadig bevare den korrekte tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato, næste gang du tænder for det. Justér hvert blinkende tal med piletasterne, og tryk på tænd/sluk-knappen på apparatets side, når det er korrekt indstillet. Når apparatets teststrimmelsymbol blinker i displayet, er tiden og datoen indstillet, og du kan fortsætte med at måle. Når du skifter hovedbatteriet, vil det indbyggede batteri automatisk genoplade. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 24 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt umiddelbart inden, at det indbyggede batteri blev brugt op.
Du kan oprette op til fire 4 testpåmindelser om dagen med et interval på 15 minutter. Ved de indstillede påmindelsestider vil der lyde en række bip hvert andet minut op til 3 gange per påmindelse. Der vil ikke lyde noget bip, hvis apparatet er tændt, eller hvis du udfører en måling 30 minutter eller derunder før den opsatte påmindelse. Hvis du tænder for blodsukkerapparatet, mens påmindelsen lyder, vil bippene ophøre.
Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, så tryk og hold ON/OFF/SET-knappen nede i ca. 4 sekunder, indtil set-up og klokkeslættet blinker på displayet.
Tryk på ON/OFF-knappen, indtil strimmelsymbolet blinker.
Ja. Gå ind på indstillingsfunktionen og sluk for bipperen.
Et ekstra indbygget batteri giver strøm til uret, når hovedbatteriet fjernes. Du kan fjerne batteriet fra blodsukkerapparatet i 72 timer og stadig bevare tid og dato. Hvis du udskifter batteriet inden for den periode, vil apparatet bede dig om at tjekke tid og dato. Det indbyggede batteri vil automatisk blive genopladet. Hvis du ikke skifter batteriet inden for 72 timer, vil blodsukkerapparatet vise den tid og dato, der var gemt inden de 72 timer.
Tryk på ON/OFF-knappen, indtil strimmelsymbolet blinker.
Du kan oprette op til fire 4 testpåmindelser om dagen med et interval på 15 minutter. Ved de indstillede påmindelsestider vil der lyde en række bip hvert andet minut op til 3 gange per påmindelse. Der vil ikke lyde noget bip, hvis apparatet er tændt, eller hvis du udfører en måling 30 minutter eller derunder før den opsatte påmindelse. Hvis du tænder for blodsukkerapparatet, mens påmindelsen lyder, vil bippene ophøre.
Når apparatet er tændt, og der er et blinkende strimmelsymbol på displayet, skal du trykke på ON/OFF-knappen i ca. 4 sekunder, indtil ”Set” og klokkeslættet blinker på displayet.
Systemet virker på de 5 primære AST-områder: underarm, håndflade, overarm, lår og læg.
Udløbsdatoen er 18 måneder fra fremstillingsdatoen.