Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Ingen resultater fundet !!

Optimér resultater

Grundviden om diabetes

En basal forståelse af din diabetes er første skridt på vejen mod bedre kontrol med dit helbred. Lad os indlede med at gennemgå årsagerne til diabetes, nogle af de mest almindelige symptomer, fordelene ved en sund livsstil, og hvordan du bør forholde dig som nydiagnosticeret. Hvad er diabetes? Diabetes er som regel en kronisk sygdom. Dit blodsukker reguleres af insulin, som er et hormon produceret i bugspytkirtlen. Når du spiser, bliver madens indhold brudt ned til partikler, og glucosen herfra går ud i dit blod. Insulin fjerner glucosen fra blodbanen og hjælper den til at trænge ind i kroppens celler...

Læs mere

Ny med diabetes? 3 trin til at finde vejen til accept.

Det er aldrig nemt at få en diabetesdiagnose, uanset om det er din, dit barns eller en anden, du holder af. Hvis du føler dig overvældet eller forvirret over, hvad du skal gøre i sådan en situation, er her 3 trin, der vil hjælpe dig med at acceptere og kontrollere den situation, du er i. Trin 1: Det er okay at sørge Du har måske hørt om de 5 stadier af sorg: benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept. Når du får foruroligende nyheder som en diabetesdiagnose, er det almindeligt at undre sig "Hvorfor sker det?" og at frygte det ukendte. Det er også almindeligt at bebrejde sig selv og bekymre sig...

Læs mere

Type 1-diabetes

Type I-diabetes bliver oftest diagnosticeret hos børn eller unge, selvom det kan forekomme hos alle uanset alder. Type I-diabetes kan ramme pludseligt og giver typisk følgende symptomer: Forhøjet tørstfølelse og tør mundhule Hyppig vandladning Ekstrem træthed eller sløvhed Vægttab Forværret sårheling Synsforstyrrelser Type I-diabetes forekommer, når kroppens immunforsvar ødelægger betacellerne i bugspytkirtlen, hvilket er de insulinproducerende celler. Resultatet er, at kroppen skaber yderst begrænset eller ingen insulin på egen hånd....

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes (også kaldet svangerskabsdiabetes eller GDM) forekommer under graviditeten, når graviditetshormoner og vægtforøgelse skaber forstyrrelser i måden, hvorpå insulin virker i kroppen. Denne type diabetes kan ramme kvinder, som ikke tidligere er blevet diagnosticeret med diabetes, og den forsvinder typisk igen efter fødslen. Kvinder med gestationel diabetes har større risiko for at udvikle type II-diabetes og højt blodtryk end gennemsnittet. Dit barn er også i højere grad disponeret for overvægt i barndommen, og både du og barnet har øget risiko for at udvikle type II-diabetes senere i livet. Du kan reducere...

Læs mere

Type 2-diabetes

Type 2-diabetes udgør ca. 80% af samtlige diabetesdiagnoser i Danmark.1 Ved type 2-diabetes kan bugspytkirtlen til tider producere tilstrækkeligt med insulin, men kroppen kan ikke på effektiv vis anvende denne insulin. Denne tilstand kaldes insulinresistens. Med tiden kan det forekomme, at bugspytkirtlen helt ophører med at producere insulin.   Type 2-diabetes rammer typisk folk senere i livet, men kan optræde hos alle uanset alder. Der er større risiko for at få type 2-diabetes, hvis: Der er diabetes i den nærmeste familie Du, som kvinde, tidligere er diagnosticeret med...

Læs mere

Hyperglykæmi (forhøjet blodsukker)

Hyperglykæmi, eller forhøjet blodsukker, opstår, når blodsukkeret ligger over det anbefalede område. Din læge eller sygeplejerske kan hjælpe dig med at fastsætte det rette blodsukkerniveau for dig. Blandt årsagerne til forhøjet blodsukker kan nævnes: For stort fødevareindtag Begrænset eller ingen motion/fysisk aktivitet Glemt insulin eller tabletindtag Dit insulinbehov kan være øget grundet stress, feber, skader eller sygdom Forkert eller fordærvet insulin Højt blodsukker kan forårsage alvorlige helbredsproblemer og er en klart medvirkende faktor ved...

Læs mere

HbA1C

I tillæg til dine blodsukkermålinger vil din læge eller sygeplejerske også gerne vide noget om, hvordan dit blodsukker ser ud over længere tid – en slags gennemsnitlig blodsukkerværdi.  HbA1c eller glykeret hæmoglobin anvendes til netop dette. Her opnås en værdi, som siger noget om blodsukkerets udvikling igennem de seneste 2-3 måneder, før prøven tages. HbA1c er således en andel af HbA1, som er den kemiske betegnelse på hæmoglobin. Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer, hvor det har til opgave at transportere ilt (oxygen) ud til cellevævet og kuldioxid tilbage til lungerne. I tilgift har hæmoglobin den egenskab, at den...

Læs mere

Omsorg for børn med diabetes

En diabetesdiagnose bør ikke mindske dit barns livskvalitet. God blodsukkerkontrol er derfor vigtig. Som forælder til et spædbarn eller lille barn, der for nyligt er diagnosticeret med diabetes, kan dit barns diagnose påvirke dig meget mere end, det påvirker dit barn. Barnet er helt afhængig af dig for al omsorg, ikke kun selve diabetesbehandlingen. Når dit barn begynder at gå og tale, vil diabetes være en meget lille del af barnets verden. Børn lever i nuet. Blodsukkermåling eller injektion, der var så forstyrrende om morgenen, er for længst glemt efter kort tid. For din egen sindsro og barnets helbred bør du benytte...

Læs mere

Pages